درج شناسه کالا، کد رهگیری و قیمت بر روی بسته بندی قطعات